V KC Museum sa predstavia v rámci projektu Okno cez umenie špičkoví lektori

Kultúrne centrum Museum v Martine (Barmuseu) bude aj tento rok patriť špičkovým lektorom, ktorí v rámci piatich vzdelávacích workshopov poskytnú nie len začínajúcim umelcom cenné informácie pre ich ďalší rozvoj.

Vzdelávací projekt Okno cez umenie je určený pre študentov a širokú verejnosť, ktorí študujú alebo sa chcú dovzdelávať v obore herectvo. Dva workshopy sú zamerané aj na technické smery ako je zvuk a svetelný dizajn.

29. september 2019 od 14:00 – Bert Neven – zvukový workshop

Bert Neven je domovský zvukár kapiel J.A.R. a Illustratosphere. Workshop o zvuku a o názornej ukážke prípravy nástrojov na živé vystúpenie.

5. október 2019 od 9:00 – Katarína Kalivodová – herecký workshop

Kreativita a dizajnové myslenie v tvorbe fyzického predstavenia

Aké sú súčasné techniky a metódy pri tvorbe predstavenia? Musí performer myslieť ako dizajnér? Kde hľadať inšpiráciu a zdroje?

Workshop je rozdelený do dvoch na seba naväzujúcich celkov:

  • Detekcia v práci s telom a hlasom. Hľadanie fyzického výrazu, jazyka, telesného dialógu, rovnako ako práca s hlasom a ľudovými polyfonickými piesňami
  • V naväzujúcej časti sa bude pracovať s konceptom performance a jednotlivými fázami jeho dizajnovania. S využitím tela a hlasu ako zdroja tvorby. Taktiež sa pracovať s materiálom, skúmaním jeho variability a možností v rámci vystavaného konceptu.

Dĺžka workshopu je 8 hodín. Workshop je určený študentom herectva a hereckých.

26. október 2019 od 9:00 – Václav Jelínek – herecký workshop

Objektová manipulácia a práca s predmetom

Hlavnou náplňou jednodňového workshopu by mal byť úvod do základných techník žonglovania, osvojenie manipulačných princípov a práce s predmetom ako takým. Tým je myslený akýkoľvek objekt, rekvizita, alebo časť kostýmu. Veci okolo nás majú nepreberné možnosti využitia a použitia. Poďme spoločne tieto možnosti objavovať a nachádzať nové spôsoby práce.

28. október 2019 od 10:00 – Karel Šimek – svetelný workshop

Busking v koncertnom svietení

Naučte sa niečo nového zo sveta koncertného dizajnu a inteligentných svetiel na jedinečnom workshope, ktorým vás prevedie Karel Šimek.

Lektor sa bude venovať predovšetkým téme takzvaný Busking, čo je princíp živého svietenia, kedy nie je vopred daný žiadny koncept a všetko čo sa robí je naživo z ruky a citu. Ďalej sa lektor Šimek bude na workshope venovať všeobecne k svieteniu a nakoniec sa bude venovať ako si pripraviť pult a predely na takéto živé svietenie.

2. november 2019 od 9:00 – Anna Gromanová – herecký workshop

Telo a hlas ako nositeľ významu

Jednodňový workshop predstaví účastníkom úvod do herectva fyzického divadla a praktické ukážky základov jeho tvorby. V rámci dielne sa bude na javiskovej fyzikalite herca pracovať v spojení s rytmom, vybraným textom a piesňou s cieľom vytvoriť individuálnu partitúru fyzických akcií, fyzickú reakciu na partnera, priestor či text a pritom byť stále javiskovo prítomný a autentický.

Mgr. art. Anna Gromanová, Ph.D. je dlhoročná herečka medzinárodného divadelného súboru Farma v jeskyni sídliaceho v Prahe. Vyučuje pohybovú hereckú výchovu a tanec na Akadémii umení v Banskej Bystrici a pracuje na pohybovej stránke a choreografii činoherných predstavení v divadlách na Slovensku i v zahraničí. Externe spolupracuje so školami Accademia Teatro Dimitri (Švajčiarsko) a Escola Superior d ́Art Dramátic de les illes Balears v Palme de Mallorca (Španielsko). Ako herečka hosťovala v divadlách ako DJGT Zvolen, SKD Martin, BDNR Banská Bystrica, Actores Rožňava, Tramtária Olomouc (CZ) a Continuo Malovice (CZ).

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fond na podporu kultúry národnostných menšín.