máj, 2023

11maj18:0019:30Strategická komunikácia a dezinformácieStrategická komunikácia je primárne doménou štátov

Detaily predstavenia

Strategická komunikácia je primárne doménou štátov: nie je to len komunikácia a PR, ale aj informačné a psychologické operácie alebo styk s verejnosťou. Strategická komunikácia je politikou samou o sebe – rovnako ako poľnohospodárstvo alebo
obrana. Prívlastok strategická vyplýva z toho, že je riadená z najvyššej úrovne a zároveň má ďalekosiahle dopady na spoločnosť. Sú to dlhodobé a systematické komunikačné aktivity zamerané na budovanie porozumenia aktivít, priorít a politík inštitúcií a štátu, ktorej hlavným cieľom je budovanie odolnosti a súdržnosti spoločnosti. Aké nástroje a mechanizmy má štát na realizáciu strategickej komunikácie? Kto sú primárni komunikátori a cieľové skupiny? Aké sú kľúčové komunikačné témy? Dá sa odmerať strategická komunikácia a jej úspešnosť? Kde sa nachádza Slovensko v boji proti dezinformáciám?
Lektor: Miroslav Mizera odborník na strategickú komunikáciu a dezinformácie
Podujatie je bez vstupného
Realizované s finančnou podporou mesta Martin

Čas

(štvrtok) 18:00 - 19:30

X