Registrácia – Pub kvíz

Počas kvízového večera budete písomne odpovedať vždy za celý tím na celkovo 55 otázok z 10 tém rozdelených do 5 súťažných kôl. Odpovede si zapisujete na odpoveďový hárok ktorý dostanete v podniku spolu s perom . Za každú správnu odpoveď získate 1 bod, za nesprávnu odpoveď sa body neodpočítavajú. Tím s najviac bodmi je víťaz a môže sa tešiť na chutnú odmenu. Cena sa udeľuje aj za záverečnú tipovaciu otázku .

Zostavte si 2-6 členný tím a užite si večer.

 

Verification

  • Submit