Počas prvého októbrového týždňa Barmuseum ožije hudbou i divadlom

Koncert dvanásťčlenného sláčikového orchestra, divadelný workshop či rozprávka pre deti. Naplánujte si začiatok októbra s Barmuseom.

Už v piatok 5. októbra sa budete môcť o 17-tej započúvať do hudby  MARTINŮ STRINGS PRAGUE. Predstaví sa vám dvanásťčlenný sláčikový orchester nadväzujúci na tradíciu českej sláčikovej kultúry, ktorá sa okrem tradičnej muzikality vyznačuje spevnosťou a slovanským zvukom.

Tvoria ho vynikajúci hráči mladšej a strednej generácie so skúsenosťami získanými na sólovej dráhe i v najlepších českých orchestroch či komorných zoskupeniach.

Zakladateľom a umeleckým vedúcim súboru je huslista Jaroslav Šonský, skúsený sólový aj komorný hráč a hudobný manažér. Vzorom pre Martinů Strings Prague je Český komorný orchester založený legendárnym dirigentom Václavom Talichom. Prvé a hneď kritikou vysoko oceňované turné absolvovali.Martinů Strings Prague vo Švédsku, nasledovali úspešné turné po viacerých krajinách, pričom na Slovensko sa dodnes opakovane vracajú.

Koncerty Martinů Strings Prague sa vždy vyznačujú zaujímavou dramaturgiou, vysokou poslucháčskou atraktivitou a najvyššou umeleckou náročnosťou. Organizátorom koncertu konaného v Martine je Český spolok v Košiciach, Český spolok v Martine a SNM v Martine – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

V sobotu 6. októbra o 9:30 by ste si nemali nechať ujsť workshop s názvom TELO AKO NOSITEĽ VÝZNAMU s lektorkou Annou Gromanovou.

Jednodňový workshop predstaví účastníkom úvod do herectva fyzického divadla a praktické ukážky základov jeho tvorby. V rámci dielne sa bude s hercom pracovať v spojení s rytmom, vybraným textom i piesňou. Cieľom bude vytvoriť individuálnu partitúru fyzických akcií, fyzickú reakciu na partnera, priestor či text a pritom byť stále javiskovo prítomný a autentický.

Mgr. art. Anna Gromanová, Ph.D. je dlhoročná herečka medzinárodného divadelného súboru Farma v jeskyni sídliaceho v Prahe.  Vyučuje pohybovú hereckú výchovu a tanec na Akadémii umení v Banskej Bystrici a pracuje na pohybovej stránke a choreografii činoherných predstavení v divadlách na Slovensku i v zahraničí. Externe spolupracuje so školami Accademia Teatro Dimitri (CH) a Escola Superior d ́Art Dramátic de les illes Balears v Palme de Mallorca (ES). Ako herečka hosťovala v divadlách ako DJGT Zvolen, SKD Martin, BDNR Banská Bystrica, Actores Rožňava, Tramtária Olomouc (CZ) a Continuo Malovice (CZ). Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Víkend môžete napokon zavŕšiť v nedeľu 9. októbra o 16-tej detským bábkovým divadlom KRÁSKA A ZVIERA.

S pôvodnou staro francúzskou témou sa v našich končinách popasovali Pavol Dobšinský, Božena Nemcová i František Hrubín. Do dnes sa dočkala mnohých filmových a divadelných spracovaní. Pre jej nadčasovosť a aktuálnosť sme sa ju rozhodli inscenovať aj v Divadle na hojdačke.

Základná línia príbehu rozoberá protiklad materiálneho bohatstva s vnútornou chudobou. Blahobyt neprináša automaticky aj bohatstvo duševné. Mladý princ pohŕda urodzenými nevestami pre ich vonkajšiu nepríťažlivosť, hoci vnútorne sú princezné krásne. Preto sa stane zvieraťom, aby sám na sebe prišiel na to, že dobré srdce môže mať aj netvor. Iba vtedy môže jeho kliatba pominúť. Na druhej strane – kráska – dievča z bohatej rodiny je nositeľkou dobra, obetavosti a lásky. Iba vďaka nej sa zviera zmení na človeka.

Predstavenie hráme v kombinácii bábkariny s činohrou. Na scéne sa pohybujú metrové javajky, ktoré v striedajú činoherné party a veselé pesničky. Nechýba ani komunikácia s divákmi. Projekt podporil Fond na podporu umenia. Dĺžka predstavenia je 45 min, pre divákov 3-10 rokov.