február, 2023

19feb16:0016:40Kedy stromy spievajú“Keď pomôžeme jednému stromu, akoby sme zachránili celý les”.

Detaily predstavenia

“Keď pomôžeme jednému stromu, akoby sme zachránili celý les”.

V sezóne 2021/22 sme pripravili nové predstavenie pre najmenších divákov. Naša trinásta bábková inscenácia opäť nesie silné environmentáne posolstvo. Vychádzame z nevyhnutnosti formovať environmentálne vnímanie najmenšieho diváka už od najútlejšieho veku. Premiéra bola 21.júna 2022 v Klube Lúč – Trenčín. Po premiére sme do života uviedli aj rovnomennú knihu pre deti.

Prostredníctvom hlavného hrdinu „duba letného“ hravou formou predostrieme kľúčovosť existencie stromov pre planétu. Vedľajšie línie majú zároveň za cieľ podčiarknuť silu priateľstva, tímovej práce a ponúknu rôzne formy šetrného správania sa k prírode. Cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe posilnenia ochrany prírody, ktorá sa stáva primárnou témou ľudstva a základom udržateľného rozvoja. Naším zámerom je prispieť k rozvoju osobnosti najmenšieho diváka, aby nadobudol schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a prostredím. Teda rozvíjať v cieľovej skupine spôsobilosti nevyhnutné pre udržateľné konanie a postoje človeka k prírode. Chceme tak motivovať kolektív k aktivitám na zmiernenie priebehu klimatickej krízy. Snažíme sa citlivo predstaviť súvzťažnosť jednotlivých dielčích častí živej prírody, kde všetko so všetkým súvisí, aby sa pomohla udržiavať citlivá rovnováha.

 

Vhodné pre deti 3 – 8 rokov, dĺžka 40 min.
Scenár:                          Michal Legíň
Réžia:                             Lucia Lasičková
Dramaturgia:                 Alexandra Nečesaná, Lucia Lasičková,
                                        Alena Vojteková, Mário Drgoňa
Produkcia:                     Michal Legíň, Klub Lúč
Scénografia a výroba:  Miriam Horňáková
Hudba:                            Lukáš Cintula
Účinkujú:                        Alexandra Nečesaná
                                         Lukáš Kečkeš
                                         alt.Alena Vojteková
Z verejných zdrojov podpril Fond na podporu umenia

Čas

(Nedeľa) 16:00 - 16:40

Rezervácia vstupeniek ONLINE

Predpredaj
X