október, 2018

21okt19:0021:00Ensemble Thesaurus MusicumTvorba raného baroka - anglických, francúzskych i talianskych skladateľov

Detaily predstavenia

Súbor starej hudby Ensemble Thearum Musicum vznikol v roku 2015 v Žiline a zameriava na interpretáciu európskej renesančnej a barokovej hudby. Špecifikom súboru je interpretácia skladieb na kópiách dobových nástrojov, aby dosiahli čo najväčšiu autenticitu zvuku. Ensemble Thearum Musicum sa predstaví s komorným programom zameraným na piesňovú tvorbu raného baroka anglických, francúzskych a talianskych skladateľov ako  Dowland, Besard,  Monteverdi, Landi a i.

 

Spev – Kamila Skladaná

Violoncello, viola da gamba – Alexander Botoš

Arcilutna – Michal Hottmar

 

Kamila Skladaná 

Študovala hru na priečnej flaute na konzervatóriu v Košiciach. Momentálne je študentkou Prešovskej univerzity – učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky a študentkou súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove, kde študuje  spev pod vedením Mgr. art. Silvie Stenchlákovej, ArtD. Od roku 2017 pôsobí aj pedagogicky na ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove. Bc. Kamila Skladaná, DiS. art sa okrem iných  štýlových období zaoberá problematikou vokálnej interpretácie starej hudby a pôsobí v súbore Ensemble Thesaurus Musicum.

 

Alexander Botoš

Študuje odbor Teorie a provozovací praxe staré hudby na Masarykovej univerzite v Brne a hru na violončele na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných kurzov historicky poučenej interpretácie hudby 16. – 18. storočia, kde mu vedomosti a zručnosti odovzdávajú osobnosti ako John Holloway, Emma Kirkby, Timothy Leigh Evans, Leila Schayegh, Michael Bruessing, Irmtraud Hubatschek, Joel Frederiksen, Balázs Máté, Lukáš Vendl, Petr Skalka, Jakub Kydlíček, Marek Štryncl, Libor Mašek, Roman Válek, Peter Zajíček, Miloš Valent, Ján Gréner, Ján Krigovský, Ján Prievozník, Agnesa Ferienčíková a mnohí ďalší. Pôsobil ako koncertný majster violončelovej skupiny Národného mládežníckeho orchestra. Spolupracoval o. i. s Orchestrom Štátnej opery v Banskej Bystrici, West Virginia Youth Symphony, Ghana Dance Ensemble a taktiež s osobnosťami ako Dalibor Karvay, Marián Čekovský, Miroslav Žbirka, dirigentami ako Patrick Cohen-Akenine, Sebastién Fournier, Igor Dohovič, Karol Kevický, Jakub Kydlíček, Robert Turizziani a ďalší. Taktiež sa venuje aranžovaniu a interpretácii súčasnej populárnej hudby. Nahral niekoľko nahrávok pre Slovenský rozhlas a množstvo CD. Často sa zúčastňuje na mnohých interpretačných súťažiach, sólových či komorných, kde sa umiestňuje na popredných miestach. Roku 2016 obsadil 1. miesto na súťaži v rámci Letní školy barokní hudby v Holešove. Ako sólista sa predstavil na Znojemskom hudobnom festivale so súborom Czech Ensemble Baroque. Absolvoval konkurz do projektu Akademie Versailles, ktorého cieľom bolo „zrekonštruovať“ orchester Vingt-Quatre Violons du Roy Ľudovíta XIV. Spolupracuje so súbormi starej hudby La Sprezzatura, Czech Ensemble Baroque, Solamente naturali Bratislava a Capricornus Posoniensis. Je zakladajúcim členom súboru Musica mysteriosa a umeleckým vedúcim súboru Serum Serpentis.

 

Michal Hottmar

študoval hru na gitare na žilinskom konzervatóriu v triede prof. Dušana Lehotského. Svoje štúdium ďalej zameral na muzikológiu a starú hudbu v Bratislave, kde získal magisterský ako aj titul PhD. z oblasti Dejiny a teória hudby so zameraním sa na pamiatky lutnovej hudby na území dnešného Slovenska v 16. – 17. storočí. Michal Hottmar prednášal historické a teoretické disciplíny na univerzitách v Žiline a v Prešove. Hudobno-interpretačná činnosť Michala Hottmara spočíva v hudobnej interpretácii pamiatok lutnovej hudby domácej ako aj zahraničnej proveniencie. Ako hráč bassa continua sa prakticky venuje otázkam historicky poučenej interpretácii inštrumentálnej a vokálno-inštrumentálnej hudby 16. až 18. storočia. Svoje interpretačné schopnosti zdokonaľoval na interpretačných kurzoch v triedach významných lutnistov ako P. O´Dette, P. Beier, A. Abramovich, M. Študent,  Jan Čižmář atď. Michal Hottmar je členom Európskeho lutnového orchestra, s ktorým účinkoval v Taliansku a Nemecku. Ako hráč bassa continua spolupracuje s Hilaris Chamber Orchestra, s ktorým účinkoval v Slovenskej filharmónii. Michal Hottmar je člen anglickej, americkej, talianskej a českej lutnovej spoločnosti, umelecký vedúci a dramaturg festivalu Musica Testudinis Slovacca a súboru Ensemble Theatrum Musicum.Vedecko-výskumná a umelecká činnosť Mgr. Michala Hottmara, PhD. spočíva vo výskume pamiatok lutnovej, inštrumentálnej a vokálno-inštrumentálnej hudby 16. až 18. storočia na území Slovenska, čoho výsledkom sú rekonštrukcie skladieb tohto charakteru publikované v domácich a medzinárodných časopisoch a zborníkoch. Michal Hottmar je činný hudobný publicista, je autorom článkov a recenzií pre Hudobný život.

 

Projekt podporil Fond na podporu umenia

 

Titulná foto: freepik.com

Čas

(Nedeľa) 19:00 - 21:00

Miesto predstavenia

Barmuseum

Malá Hora 2

Organizátor

Barmuseum

Rezervácia vstupeniek ONLINE

Rezervácia
X