február, 2024

15feb17:0019:00Cool Tour Marketing: Založenie a prevádzka združenia v oblasti kultúry a komunitného rozvoja

Detaily predstavenia

I. Workshop Cool Tour Marketing: Založenie a prevádzka združenia v oblasti kultúry a komunitného rozvoja
Realizujete kultúrne, spoločenské či rôzne komunitné podujatia? Pracujte efektívne a ušetrite finančné zdroje vďaka kvalitnej príprave vo vašej neziskovej organizácii, občianskom združení či kultúrnej inštitúcii. Aplikujte získané poznatky a zvýšte atraktivitu svojich aktivít a podujatí.
Pre koho je workshop určený?
Ak si plánujete založiť občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry, komunitného rozvoja či rôznych príbuzných oblastí, prípadne danú organizáciu už prevádzkujete a chcete sa dozvedieť, aké sú novinky z oblasti manažmentu, je tento workshop určený práve pre vás.
Čo všetko sa dozviete?
Počas dvoch hodín obsiahneme proces založenia občianskeho združenia, vhodnú úpravu či doplnenie stanov, riadenie a evidenciu dobrovoľníckej činnosti, spôsoby financovania organizácie, možnosti podnikateľskej činnosti, získavania grantov a dotácií z rôznych zdrojov.
Absolvent workshopu získa komplexný prehľad o založení, spôsobe fungovania a udržateľnosti občianskeho združenia. Workshopom vás prevedie Matej Bórik z občianskeho združenia METRO, ktoré manažuje projekty pre neziskový ale aj komerčný sektor a stojí za organizáciou mnohých podujatí či rôznych fundraisingových projektov od roku 2013.
„Poskytujeme služby a pomoc pro bono prostredníctvom programu expertného dobrovoľníctva pre subjekty pôsobiace v treťom sektore, predovšetkým v oblasti kultúry, cestovného ruchu a rôznych komunitných aktivít. V rámci workshopov sa chceme aj v tomto roku podeliť o novinky zo sveta manažmentu, komunikácie a fundraisingu v neziskových organizáciách. Doplnili sme aj žiadanú tému z uplynulého roka – založenie a prevádzka občianskeho združenia v oblasti kultúry a komunitného rozvoja či využitie umelej inteligencie pri obsahovej a vizuálnej tvorbe,“ informuje Matej Bórik zo združenia METRO.
Cool Tour Marketing prináša štyri dvojhodinové workshopy
Každé stretnutie obsiahne aktuálne a podstatné informácie, ktoré si prevádzka a komunikácia modernej organizácie v oblasti neziskového sektora v súčasnosti vyžaduje. Workshopy sa budú realizovať v sále Kultúrneho centra Museum (Malá hora 2, Martin).
Účasť je spoplatnená vo výške 20 € / osoba za každý workshop. Môžete si vybrať jeden či viaceré z nich alebo absolvovať celý program Cool Tour Marketing.
Počet osôb je limitovaný – skupina môže mať najviac 15 osôb. Absolventi získajú okrem cenných skúseností aj certifikát, možnosť networkingu či participácie na nových výzvach a projektoch.
Posledný zo série štyroch workshopov pod názvom „Marketingová komunikácia a propagácia podujatí“ je realizovaný s finančnou podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec, s ktorou METRO, o. z. spolupracuje v rámci lokálnych aktivít v kultúre aj cestovnom ruchu.
Harmonogram a téma workshopov
15. február, 17:00, založenie a prevádzka združenia v oblasti kultúry a komunitného rozvoja
14. marec, 17:00, strategické plánovanie a fundraising, príprava a financovanie podujatí
11. apríl, 17:00, využitie nástrojov umelej inteligencie pri obsahovej a vizuálnej tvorbe
16. máj, 17:00, marketingová komunikácia a propagácia podujatí
Podujatie Cool Tour Marketing z verejných zdrojov podporil Fond na podporu

Čas

(štvrtok) 17:00 - 19:00

Rezervácia vstupeniek ONLINE

Registrácia
X