Začiatok roka 2018 začne v Barmuseu zľahka

Po akciami nabitom decembri 2017 začína programový rok 2018 v martinskom Barmuseu zľahka. Okrem zabehnutých utorkových kvízov sa „barmuseáci“ môžu tešiť na divadelné predstavenie, ale aj obľúbený Open Mic.

Kvízový utorok v Barmuseum #18
9. január 2018 od 20:00 do 23:00

Súťažia 2-6 členné tímy. Podmienkou účasti je registrácia na stránke http://www.kviz.pub/martin.
Registrácia na utorok sa uzatvára o 16:00 v daný utorok (alebo po naplnení kapacity podľa toho, čo nastane skôr), kvíz začína o 20:00. Súťaží sa v piatich tematických kolách, každé kolo má hodnotu 8 bodov. Víťaza určí súčet bodov, v prípade rovnosti bodov „rozstrelová“ otázka alebo úloha.

Open Mic
12. január 2018 od 20:00 do 22:00

Ideálna príležitosť zažiť a vypočuť si niečo nové a neobnosené. Okrem vopred dohodnutých hostí, je dobrou tradíciou v rámci Open Mic, umožniť krátke vystúpenie aj tým autorom, ktorí nájdu odvahu a prihlásia sa priamo na mieste počas večera.

Do vlastných rúk
20. január 2018 od 19:00 do 20:00, vstupné 5 eur

Svoju piatu divadelnú sezónu otvára Divadlo Na Hrane svojou prvou celovečernou hrou Do vlastných rúk. Aj tentokrát zostáva divadlo verné svojim humoristickým dialógom. Hra pojednáva o tom, čo všetko sa môže stať dvom členom domácnosti, keď im to dôjde. Autormi absurdnej komédie Do vlastných rúk sú Michal Chmeliar a Tomáš Lazár. Premiéra ju čaká a do repertoáru divadla bude nasadená v januári 2018. Za autorským Divadlom Na Hrane stojí dvojica Michal Chmeliar a Tomáš Lazár. Žánrovo sa Divadlo Na Hrane asi najviac približuje k tomu, čo svojho času robili Voskovec a Werich, Horníček a Kopecký, či Lasica a Satinský. Spolupráca autorov a zároveň protagonistov začala v roku 2003 improvizačnou rozhlasovou reláciou Na Hrane. Po rozhlase prišiel v roku 2009 impulz preniesť tvorbu z rozhlasovej improvizácie na divadelné dosky a začali vznikať prvé dialógy. Vznik divadla je spojený s dátumom prvého verejného vystúpenia 19. apríla 2013 v Žiline.

Kvízový utorok v Barmuseum #18
23. január 2018 od 20:00 do 23:00

Burza platní
28. január 2018 od 14:00
Kúpa, predaj alebo výmena hudobných nosičov

Všetky informácie nájdete na web stránke www.barmuseum.eu alebo na FB stránke.